Louise Hallas Nielsen

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Jeg valgte CBS, da selv om jeg ikke var helt sikker på hvor jeg ville ende i min fremtidige karrier, så vidste jeg at det skulle være noget der relateret til business. CBS har nogle meget brede bachelorer, som gjorde det muligt at vælge mange forskellige veje når det kom til kandidaten.

Det sociale var også vigtigt for mig, og det havde bestemt en betydning at jeg vidste mine medstuderende ville være af nogenlunde samme alder som mig. Ydermere så havde jeg hørt fra bekendte at der var stort fokus på det sociale på CBS både på ens egen linje, men også på tværs af linjerne igennem sociale arrangementer og studieorganisationer. Covid-19 har gjort det sociale svært igennem mit første år, men jeg føler stadig jeg har lært mine medstuderende rigtig godt at kende, og at det sociale bestemt ikke har skuffet. Tror kun det kan blive bedre i år for både min årgang og den nye årgang som starter. Det faglige har også været under pres af Covid-19, men synes generelt at gå på universitet har levet op til de forventninger jeg havde.

Det kræver selvdisciplin at læse på CBS, men det har også givet en vis frihed i at man selv kan planlægge både under semesteret og i eksamensperioden. Jeg frygtede at niveauet ville stige meget fra gymnasiet af, og det er også et stort hop, men hvis man holder fokus igennem semesteret og gør brug af den hjælp der er sat til rådighed, så kan man skabe en masse gode resultater.

Min uddannelse

Det mest spændende ved min uddannelse er klart fagene der relaterer til den europæiske union. Jeg valgte netop uddannelsen på baggrund af en interesse for EU, og det har bestemt levet op til mine forventninger. Selv fagene som ikke har et direkte fokus på EU er gode til at relaterer det vi lærer fagligt tilbage til et EU-fokus. Det mest udfordrende har såvel også været de EU-relateret fag. EU er kompliceret og det kan være svært at få alle detaljer med. Dog er fagene også enormt spændende, hvilket giver en lyst til at lære stoffet, trods det kan være svært.

Der er et stort fokus på det sociale på EB. Vi har mange gruppeeksamener, og samarbejde er en af vores store prioriteter. Jeg har været rigtig glad for både det faglige og sociale, og føler de begge går hånd i hånd på EB. Specielt vores 1. års projekt som ligger på 2. semester har virkelig vist hvor vigtigt det er på EB at man kan samarbejde med sine medstuderende. For det kræver alle giver en indsats for at få en god karakter. Det der har overrasket mig mest ved EB er nok egentlig også hvor godt et samarbejde vi formår at skabe. Havde regnet med at der ville være samarbejde med ind over eksamensperioden, men samarbejdet har været til stede igennem hele året, og det har virkelig løftet vores alles niveau. Det sværeste ved at starte har nok været Covid-19 som kom i vejen for mange ting.

Udover dette så noget mere generelt har været at gå fra et gymnasiemiljø til et universitetsmiljø. Det med selv at være ansvarlig for alt kan være en udfordring i starten. Det var noget jeg lige skulle vænne mig til. Det er vigtigt at finde den måde man selv studere bedst på, og det kan godt tage lidt tid. Her har mentorprogrammet helt klart hjulpet mig, samt det gode samarbejde og støtte fra mine medstuderende.

Gode råd

1

At finde et godt samarbejde med sin studiegruppe eller andre medstuderende. Det har helt klart hjulpet mig at have hjælp og støtte fra andre.

2

Ikke at gå i panik hvis det faglige virker rigtig svært. Det er der mange der synes og at stille spørgsmål eller søge hjælp er noget alle får brug for igennem uddannelsen.

3

Bliv en del af de sociale på linjen, og hver med i en studieorganisation, så møder du folk på tværs af mange linjer. Jeg er en del af Copenhagen Debating Society og det har både styrket mig socialt og fagligt.

STUDERENDE PÅ HA EB

Hør hvad studerende på HA EB har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.