KLARA OBLING

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Det var først i året op til mit endelige studievalg, at jeg indså, at min faglighed ikke absolut skulle repræsentere mit hele sociale jeg. Fagligt har jeg altid været stærk i tal og organisering, og har interesseret mig for etablering, forbedring og virkeliggørelse af refleksioner, tanker og ideer, både mine egne, men i høj grad også andres.  Både mit faglige og sociale jeg har altid befundet sig vel i rollen, som den organisatoriske og økonomiske ansvarlige der er med til at virkelighedskorrigere og stille de kritiske spørgsmål.

Pludselig virkede CBS og deres kombinerede studieretninger ikke så fjerne. Her kunne jeg netop få lov til at udvide min økonomi- og organisations-forståelse samtidig med, at denne forståelse kunne blive sat under refleksion.

Sådan endte jeg med at søge ind på Ha. Fil.

Jeg tror det er enormt vigtigt at huske på, at man ikke søger ind på CBS som helhed, men at man søger ind på en del af CBS – og dertil, at den ensartethed der findes som rygte om CBS ikke finder sted i alle kroge af CBS som organisation.

Dit studieliv hænger sammen med din identitet og omvendt. Således skal ens valg, både personlige og studierelaterede, ikke føles som fravalg af hinanden. Derimod tror jeg på, at det personlige og det studierelaterede kan følges ad, og således kan der opstå flere tilvalg end netop fravalg.

Min uddannelse

På HA (fil.) findes en stor respekt for hinanden, men studiet er også præget af forskelle – både i personlighed, faglighed og interesser. Disse forskelle finder jeg personligt enormt frihedsskabende, da man undgår at skulle spejle sig i hinanden, for derigennem at kunne passe ind. Derimod opstår der i studiemiljøet et alsidigt diskussionsforum, hvor alles holdninger er tilstedeværende, men hvor holdninger også kan blive sat under debat fra flere forskellige vinkler.

Hvis man overvejer at søge på HA (fil.), men finder filosofien en smule intimiderende, tror jeg det kan hjælpe at se filosofferne som samfundstænkere – filosofi er jo egentlig bare ofte individer, som reflektere over mennesket væren og samfundets virke.

Når filosofien bliver set med disse briller, bliver den også et værktøj til at kunne forstå vores nutidige organisationer, samfund og den dertilhørende økonomi. Netop derfor giver det så god mening for mig at læse HA (fil.).

Gode råd

1

Husk at din faglighed samt dit valg af studie ikke behøver at repræsentere hele din personlighed. Du er mere end dit studie, så hvis du føler dig splittet i dit studievalg, kan det være en hel normal oplevelse for mange andre.

2

Skriv ned hvorfor du vil studere det du vil studere. Selvom du måske søger ind på kvote 1, er en motiverede tekst om dit studie og din egen placering i forhold til dette guld værd, til at reflektere over dit eget studievalg.
Dette kan gavne både før studievalg, men også som et tekststykke du kan vende tilbage til, når du i studietiden møder udfordringer eller studietvivl.

3

Husk at CBS og dit eget studie er en stor videns-bank. Søg viden, sparring og mulighed for refleksion hos alle; dine medstuderende, dine forelæsere, dine øvelseshold, samt hos de alternative muligheder CBS gør mulige – som fx læsekredse eller foredrag. Og vigtigst af alt, så husk at din viden og refleksion er lige så relevant som alle andres, så husk at turde dele den!

Studerende på HA(fil.)

Hør hvad studerende på HA(fil.) har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.