Magnus Ravn Stidsen

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

Studievalg er for mange en svær beslutning med mange overvejelser og bekymringer. Det er naturligt, da der er utrolig mange spændende uddannelser i Danmark og ingen naturlig uddannelsesvej. Man skal tage et valg og i dette valg er der mange fravalg.

Mit studievalg vil af mange betragtes som værende relativt tilfældigt, vil jeg tro. Jeg havde ingen ide om, hvad jeg ville læse. Jeg vidste, at jeg var interesseret i økonomi, samfundet og mennesket. Med disse interesseområder for øje gik jeg i gang med at læse om de mange forskellige uddannelser på de respektive uddannelsesinstitutioners hjemmeside. Herefter var HA/filosofi den uddannelse, som stod klarest for mig. Jeg læste om uddannelsen igen og blev endnu engang bekræftet i, at uddannelsen virkede interessant.

Denne simple tilgang er baggrunden for mit studievalg. Jeg har valgt at stole på min mavefornemmelse og fokusere på det valg, som jeg har taget og ikke frygte for alle de andre spændende uddannelser, som jeg har valgt fra.
Denne indstilling til ens studievalg vil jeg anbefale. Dit uddannelsesvalg er ikke livsdefinerende og en uddannelse fører sjældent til ét bestemt job.

Min uddannelse

Mit første år som studerende på HA/filosofi har, ligesom så meget andet, været præget af corona. Derfor har mange af mine forelæsninger været online. Personligt tror jeg, at mit faglige udbytte har været mindst lige så stort, men det har påvirket den naturlig sociale omgang med mine medstuderende.

At starte på universitetet gør, at man skal vænne sig til at lære på en anden måde. På gymnasiet laver man mange opgaver med tilhørende vurderinger. Det gør, at man konstant har en fornemmelse af, om man har forstået det faglige stof. Denne pejling har man ikke på universitetet. Man skal lære at leve med den usikkerhed og bevare fokus på at følge med.

Personligt synes jeg, at selve uddannelsen er utrolig spændende, da den bevæger sig på to ben. En økonomi-del, hvor man lærer de basale områder inden for økonomi og en filosofi-del, hvor filosofien lærer den studerende om samfundet og mennesket.
Jeg havde personligt ikke de store erfaringer med læsning af filosofi før jeg startede på studiet. Derfor var det en stor udfordring at læse de første filosofitekster, som studerende bliver præsenteret for. Uddannelsens opbygning gør, at man har rigtig gode forudsætninger for hurtigt at blive bedre og ens læringskurve er utrolig stejl på det område.

Den generelle stereotype opfattelse af filosofi, som gamle og gråhåret, bliver der vendt op og ned på, når man læser og forstår de tekster, som studerende bliver præsenteret for på HA/fil. Personligt oplever jeg, at filosofien har gjort mig bedre til at stille spørgsmål til ting. Denne personlige erfaring har ikke noget med teksternes indhold at gør, men er mere den generelle tilgang, som filosofien bringer med sig.
HA/fil. er en uddannelse, som giver den studerende en grundlæggende økonomisk forståelse og gennem filosofien bliver man præsenteret for samfundstænkning og menneskets kompleksitet, samt gode grundlæggende principper om at stille spørgsmålstegn til verdenen. Egenskaber som skaber gode forudsætninger for gode studieår og skaber grundlæggende kompetencer for en spændende fremtid.

Gode råd

1

Vælg din uddannelse ud fra dine interesseområder og ikke med et bestemt arbejde for øje.

2

Tag et valg og tro på det er det rigtige i stedet for at fokusere på alt det du fravælger.

3

Fokuserer på uddannelsen som helhed og ikke de enkelte fag. Alle fag er ikke lige spændende, men hvis helheden er, så klarer man også de mindre spændende fag.

STUDERENDE PÅ HA(FIL.)

Hør hvad studerende på HA(fil.) har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.