Simon Nymann Andersen

Kontakt mig
hero
play

Mit studievalg

At valget for mig netop faldt på HA(it.) blev dannet af flere forskellige faktorer dog primært to. 1) Jeg har altid gerne ville læse noget med økonomi. 2) Har altid haft en interesse for IT generelt. Sekundært var det faglige niveau som CBS er kendt for.
Faktorer som spillede imod valget, var overvejelser omhandlende det sociale og om det var det rigtige valg af bachelor.

Det sociale på HA(it.) er langt bedre end jeg havde forestillet mig. Der er plads til alle, og langt størstedelen af dine medstuderende har en interesse i at være med til at skabe et godt fællesskab. Min oplevelse på HA(it.) er at der er en kraftig ide om at vi er her for at hjælpe hinanden og vi er hindenes medstuderende og ikke modstuderende. Det fællesskab som hersker på HA(it.), har uden tvivl været en af de største positive overraskelser ved min tid på CBS. Det er også fællesskabet som har været med til at få mig igennem nogle af de fag jeg syntes har været lidt mindre interessante. Det faglige niveau er som jeg havde forventet, udfordrende og lærerigt.

Min uddannelse

Det jeg har fundet spændende på HA(it.) er den kombination af økonomi, IT og organisation som bacheloren tilbyder. I det økonomiske er fokus primært på at få en basal forståelse for økonomiske principper og hvordan de bliver anvendt i en IT-messing sammenhæng. IT-fagene strækker sig fra programmering af hjemmesider, mobile applikationer, mindre programmer med databaser til mere overordnede fag som IT-projektledelse og IT-forandringsledelse. Den organisatoriske del fylder mindst på bacheloren, men er med til at give en god forståelse af hvordan en sund virksomhed fungerer. Kombinationen af de tre forskellige fagblokke har jeg oplevet som værende positivt, da man aldrig formåede at køre død i en fagblok.

Et råd jeg gerne vil havde vidst dengang jeg startede på HA(it.) var at alle fag tager en mere eller mindre grad udgangspunkt i IT, og hvor specielt programmering kan virke overvældende og uoverskuelig til tider. Derudover har HA(it.) en stor mængede af gruppearbejde, som også fylder meget i mange fag. Derfor er mit råd, hvis du overvejrer at starte på HA(it.), om du kan se dig selv i en den IT verden HA(it.) tilbyder og om du kan lide gruppearbejde. Derudover skal du være forberedt på at læse på universitet er et skridt op akademisk og kræver en væsentlig højre selvdisciplin end på gymnasiet. Det oplevede jeg personligt selv var udfordrende til at starte med. Du vil finde ud af at nogle fag vil du have lettere ved og mere spændende end andre. Når det så er sagt, har jeg endnu ikke erfaret, hverken hos mig selv eller mine medstuderende, at det ikke kan lykkes at klare et udfordrende fag, hvis man er villig til at give den en ekstra indsats og søge om hjælp.

Gode råd

1

Stol og følg din initiation

2

Tro på dig selv og drop tanken om at alle er bedre end dig, du kan meget mere end du selv tror

3

Vær selv en aktiv del af at skabe det studie miljø du ønsker at være en del af

STUDERENDE PÅ HA(IT.)

Hør hvad studerende på HA(it.) har at sige om studievalget og hverdagen på studiet. Og kontakt dem med dine spørgsmål.